REKRUTACJA

Rozpoczynamy nabór do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych
w roku szkolnym 2020/2021.

Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Jeziornej 5/9 na:

spotkanie z dyrektorem i kadrą pedagogiczną:

9 stycznia 2020 r. (czwartek), godz. 17.00

dni otwarte:

16 stycznia 2020 r. (czwartek), godz.17.00-19.00
– zajęcia w salach lekcyjnych prowadzone przez nauczycieli oraz wychowawców świetlicy, zwiedzanie  szkoły, rozmowy z nauczycielami klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

1 lutego 2020 r. (sobota), w godz. 10.00-12.00
– zajęcia językowe prowadzone przez nauczycieli anglistów, zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, zajęcia plastyczne, rozmowy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Informacje o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 będą dostępne na stronie Biura Edukacji:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja