REKRUTACJA

Rozpoczynamy nabór do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020.
Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Jeziornej 5/9 na:

dni otwarte:

19.01.2019 r. (sobota), godz.10.00-12.00

– zajęcia językowe prowadzone przez nauczycieli anglistów, zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, rozmowy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;

28.02.2019 r. (czwartek ), godz.17.00-19.00

– zajęcia w salach lekcyjnych prowadzone przez nauczycieli oraz wychowawców świetlicy, zwiedzanie  szkoły, rozmowy z nauczycielami klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych;

16.03.2019 r. (sobota), godz.10.00-12.00

– zajęcia prowadzone przez wychowawców świetlicy, nauczycieli wychowania fizycznego, rozmowy z nauczycielami;

spotkanie z dyrektorem i kadrą pedagogiczną:

21.02.2019 r. (czwartek), godz. 17.00

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

do 19 lutego 2018 (do godz. 16.00)  Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły.

od 20 lutego (od godz. 13.00) do 7 marca (do godz. 20.00) Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie.

10 kwietnia (godz. 13.00) Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 10 kwietnia (od godz. 13.00) do 17 kwietnia (do godz. 16.00) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

24 kwietnia (godz. 13.00) Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

od 13 lutego do 19 lutego (do godz. 20.00)  Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 20 lutego ( od godz. 13.00) do 7 marca (do godz. 20.00)  Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

od 20 lutego (od godz. 13.00) do 8 (do godz. 16.00) Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
Uwaga!
Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

10 kwietnia (godz. 13.00) Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 10 kwietnia (od godz. 13.00) do 17 kwietnia (do godz. 16.00) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

24 kwietnia (godz. 13.00) Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja