REKRUTACJA

Informacje o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 będą dostępne na stronie Biura Edukacji:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja