Narada Obywatelska 2019

Narada Obywatelska  to spotkanie różnych środowisk społecznych powiązanych ze szkołą SP 103. Narada ma charakter lokalny, wezmą w niej udział nauczyciele i pracownicy administracyjny szkoły, rodzice oraz uczniowie SP 103.

Zaproszenia trafią również do przedstawicieli samorządu i policji,  wykładowców uczelni wyższych, dyrektorów szkół średnich oraz przedszkoli,  przedsiębiorców oraz organizacji działających na terenie sadyby.
Jako goście honorowi zaproszeni zostali Burmistrz Dzielnicy Mokotów – Rafał Miastowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów – Krzysztof Skolimowski oraz Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak.    

Główne tematy omawiane podczas narady to:  
Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?  Jak uczymy i wychowujemy? Jak motywujemy do nauki? Jakich doświadczeń dostarczamy?  Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej?  Jaki jest kształt wewnętrznych relacji w szkole: w trójkącie nauczyciele – uczniowie – rodzice?  Jaka jest pozycja nauczycieli? Jakie oczekiwania w stosunku do nich?   

Narada odbędzie się  13 czerwca 2019 roku w budynku SP103, ul. Jeziorna 5/9  (sala gimnastyczna),  rozpoczęcie o godzinie 16.30   

Wszelkie pytania w zakresie organizowanej narady obywatelskiej można kierować na adres mailowy: naradaobywatelska.sp103@wp.pl