Cyfrowa stotrójka

„Cyfrowa stotrójka” to projekt szkolny, którego jednym z elementów jest wykorzystanie na lekcjach/zajęciach w klasach I-VIII dostępnych w salach lekcyjnych urządzeń multimedialnych, edukacyjnych aplikacji internetowych, stron, filmów edukacyjnych, podręczników multimedialnych, a także wykonywanie przez uczniów prac domowych z wykorzystaniem polecanych przez nauczyciela aplikacji komputerowych czy materiałów dostępnych w Internecie.

Rozwijamy także rozpoczęty przed pandemią projekt „Smartfony w szkole”, w którym przede wszystkim uczestniczą uczniowie klas starszych. Smartfon na lekcjach wykorzystywany jest w celach poznawczych – jako narzędzie dostępu do zasobów edukacyjnych, źródła wiedzy, umożliwiającego analizowanie i porównywanie informacji, ułatwiającego współpracę z innymi uczniami i nauczycielami.

W naszej galerii prezentujemy lekcje lub zajęcia z uczniami, na których nauczyciele korzystali z narzędzi cyfrowych. Uczniowie w sposób twórczy rozwiązywali problemy, uczyli się bez znużenia i z ogromnym zaangażowaniem wykonywali zadania, a wiedza sama wchodziła do głowy.
                                                      
GALERIA CYFROWYCH ZAJĘĆ

W ubiegłym roku szkolnym wielu nauczycieli ukończyło szkolenie „Lekcja: Enter”, inni od września uczestniczą w tych zajęciach, wzbogacając swoje umiejętności cyfrowe, ucząc się efektywnego i twórczego wykorzystania zasobów cyfrowych.
W grudniu nauczyciele klasy 3a, 3c oraz 1c prowadzili zajęcia z wykorzystaniem wielu aplikacji internetowych. Wzbogacili umiejętności przedmiotowe uczniów poprzez wykorzystanie zasobów dostępnych w sieci.

Uczymy się także w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Poznaliśmy aplikację Genially, która pozwala na nowoczesne prezentowanie wieloelementowego materiału.

Chcemy, aby nasza placówka była postrzegana jako szkoła nowoczesna, nadążająca za nowymi technologiami, stosująca kreatywne i nowoczesne metody pracy z uczniami, a nauczyciele nie ograniczają się jedynie do wykorzystania zadań z podręczników i ćwiczeń. Zadając pracę domową kierują się wypracowanymi przez szkołę „Zasadami zadawania prac domowych”.