UKS

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „NAD JEZIORKIEM”
Adres:
ul. Jeziorna 5/9, 02 – 911 Warszawa
Tel./fax.: 22 842-24-55
e-mail: uks-nadjeziorkiem@o2.pl
UKS „ Nad Jeziorkiem” działa przy Szkole Podstawowej Nr 103 i korzysta z sal gimnastycznych i boiska w/w Szkoły. Wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Urzędu m.st. Warszawy pod nr 325. Rok założenia: 2003
Rodzaj działalności: organizacja i prowadzenie:
1. zajęć sportowych w sekcjach (piłka koszykowa, piłka nożna, tenis stołowy, rekreacja);
2. rozgrywek i turniejów sportowych (tenis stołowy, piłka koszykowa);
3. festynów rekreacyjnych.
Obszar działania: dzielnica Mokotów
Kadra: 2 stałych nauczycieli i angażowani w miarę potrzeb sędziowie, prowadzący.