Duży Wolontariat

Rok szkolny 2021/2022

19 kwietnia odbędzie się akcja „Żonkile” upamiętniająca rocznicę powstania w getcie warszawskim. Nasza szkoła również bierze w niej udział, ale przebieg akcji w szkole zostanie przeprowadzony 20 kwietnia ze względu na przerwę świąteczną. Wolontariusze szkolni wraz z Samorządem Szkolnym będą wręczać nauczycielom i uczniom żonkile jako wyraz pamięci o wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim .Zapraszamy wszystkich chętnych zarówno nauczycieli  jak i uczniów do włączenia się w tą akcje.

Wszystkim Rodzicom, Uczniom i Pracownikom S. P. 103 serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie w Akcji „Szlachetna Paczka”. Wspólnie zadbaliśmy o to, aby wybrana przez nas rodzina miała radosne Święta Bożego Narodzenia. 

Szkoła w tym roku szkolnym bierze aktywny udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Opiekunki wolontariatu wybrały rodzinę, której wspólnie przygotuje paczkę cała szkoła.

Nasi wolontariusze z klasy 7a przekazali wszystko co zebraliśmy w trakcie akcji pomocy dla Schroniska „Na Paluchu”. Wszystkim, którym nie obcy był los bezdomnych zwierząt bardzo dziękujemy.

Zbiórka dla zwierząt!!!

Ruszyła coroczna zbiórka dla zwierzaczków. Nie zapominajmy o zwierzętach przed zimą. 

***********************************************************

Rok Szkolny 2019/2020

W bieżącym roku szkolnym działalność w Wolontariacie cieszy się dużym zainteresowaniem. Na chwilę obecną czynnie pracuje 60 uczniów. W ramach pracy Szkolnego Wolontariatu, jak co roku nawiązaliśmy współpracę z przedszkolem „Chatka Skrzatka”. Grupa wolontariuszy z opiekunem odbyła szkolenie i ustaliła grafik wizyt w przedszkolu. Od października grupa uczniów chodzi regularnie do przedszkola i bawi się z dziećmi, czyta książki oraz wykonuje inne zadania zlecone przez wychowawcę grupy.

Podobne zadania wykonują wolontariusze, którzy podjęli się pracy w świetlicach w „Małej” i „Dużej” 103.

W listopadzie zakończyła się akcja zbiórki zabawek, ubrań i środków czystości dla Domu Samotnej Matki przy ul. Skierdowskiej w Warszawie. Akcja spotkała się z dużym odzewem wśród społeczności szkolnej. Zebrane dary dzięki rodzicom naszych wolontariuszy trafiły do podopiecznych Domu Samotnej Matki.

Obecnie trwa zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt ze Schroniska Na Paluchu. Chcemy, aby pokrzywdzone przez los koty i psy przeżyły zimę w jak najlepszych warunkach. Wszystkim, którzy angażują się w akcje organizowane przez szkolny wolontariat dziękujemy.

Nadchodzące akcje:

  • zbiórka słodyczy dla Domu Dziecka,
  • warsztaty dla wolontariuszy prowadzone przez opiekuna wolontariatu,
  • warsztaty w Schronisku Na Paluchu.