DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie

Danuta Kozakiewicz
nauczyciel dyplomowany
dkozakiewicz@edu.um.warszawa.pl
Dyżur popołudniowy dla Rodziców:
 – czw., 14.00-17.00 – po umówieniu telefonicznym
Wicedyrektorzy

Joanna Drożdż
nauczyciel dyplomowany
Renata Mreńca
nauczyciel dyplomowany