eTwinning

ROK SZKOLNY 2018/2019

Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 prowadzi kontynuację projektu „Camera obscura” z poprzedniego roku szkolnego, od 2017 r. którego celem jest zgłębienie obszernej wiedzy na temat epok literackich za pomocą tworzenia przez uczniów fotografii związanych z historią literatury od starożytności aż do literatury współczesnej. Zdjęcia przedstawiające bohaterów literackich, a także symbole, miejsca, teksty kultury, które nawiązują do różnych epok literackich tworzą wirtualny album przedstawiający dzieje literatury powszechnej.

Projekt „Camera obscura” – eTwinning jest interdyscyplinarnym wydarzeniem on-line, który  rozwija dziecięcą wiedzę na temat historii literatury, zainteresowanie fotografią otworkową w epoce zdjęć cyfrowych. Program rozwija także kompetencje językowe, ponieważ uczniowie obsługują  go w języku angielskim, ponadto  mają możliwość poznania dziedzictwa kultury innych narodów. Projekt ma trwać dwa lata, do 2019 r. w partnerstwie z różnymi krajami, m.in. z Chorwacją,Turcją, Słowenią, Portugalią, Włochami, Grecją i Bułgarią oraz innymi szkołami w Polsce. W projekcie udział biorą klasa 6a, 5d, 8 c pod opieką p. Agnieszki Rokity i p. Agnieszki Straszewskiej,

Zapraszamy do zapoznania się  efektami „Camery obscury”:

Starożytność w literaturze

https://padlet.com/asiuchna/2fllfqkup478

Średniowiecze w literaturze

https://padlet.com/asiuchna/52o2v04rwnmi

Renesans w literaturze 

https://padlet.com/asiuchna/dpb0sschqavv

Barok

https://padlet.com/asiuchna/yrauityt64xv

Oświecenie

https://padlet.com/asiuchna/2qvxxal3mv6s

Romantyzm

https://padlet.com/asiuchna/6m6z66dyjwuu

Pozytywizm

https://padlet.com/asiuchna/9u5r2kxk04b3

Modernizm

https://padlet.com/asiuchna/n73sji04u8e6

Współczesność

https://padlet.com/asiuchna/qasklfc1v6bq


ROK SZKOLNY 2017/2018

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w dwóch projektach: literacko-fotograficznym „Camera obscura” oraz „Letters for….” pod opieką p. Agnieszki Rokity i p. Agnieszki Straszewskiej. Zachęcamy do śledzenia realizacji naszych projektów.

Więcej informacji na stronie https://www.etwinning.net/pl/pub/index.htm

Seminarium kontaktowe eTwinning w Grecji – Professional Development „Building the future of Europe through Cultural Heritage”

Konferencja  i warsztaty doskonalenia zawodowego – „Building the future of Europe through Cultural Heritage” zorganizowane przez greckie biuro eTwinning w dniach 19-21 kwietnia 2018 r. było wydarzeniem, na które zostali zaproszeni nauczyciele z różnych krajów Europy. Wśród 200 uczestników konferencji była też 7-osobowa grupa nauczycieli z różnych regionów Polski, w tym jeden nauczyciel z naszej szkoły. Podczas warsztatu „Inspirations for activities in projects on cultural heritage” zostały zaprezentowane ciekawe projekty dotyczące upowszechniania dziedzictwa kulturowego naszego kraju, w tym również projekt ze Szkoły Podstawowej nr 103  “Camera obscura”, który wzbudził ogromne zainteresowanie wśród nauczycieli m.in.  z Grecji, Słowenii i Portugalii.

eTwinning, to największa sieć nauczycieli w Europie, która od dawna promuje idee współpracy, innowacji i kreatywności; to wymiana praktyk edukacyjnych dotyczących  zagadnienia dziedzictwa kulturowego i wzmacnianie poczucie przynależności do wspólnej europejskiej przestrzeni. Dlatego udział w tym wydarzeniu był tak inspirujący, a polska grupa nauczycieli wróciła do swoich szkół z nowymi pomysłami i narzędziami do prowadzenia edukacyjnych projektów.
https://www.youtube.com/watch?v=CgrjXN_y8D4&feature=youtu.be

 

   „Letters for…”

Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 uczestniczyła w projekcie eTwinning „Letters for…” zainaugurowanym w Międzynarodowym Tygodniu Pisania Listów (9.10.- 13.10.2017), a kontynuowanym do dzisiaj.  Nasi uczniowie prowadzili korespondencję  z rówieśnikami  z różnych krajów europejskich w języku angielskim pod opieką p. Benity Świątek i p. Agnieszki Straszewskiej. Nad przebiegiem całości projektu czuwała p. Agnieszka Rokita. Udział w projekcie był wspaniałą przygodą oraz zaowocował wieloma interesującymi znajomościami. Uczniowie w swoich listach pisali o sobie, o swoim najbliższym otoczeniu, o swoich przyjaźniach, szkole, tradycji i kulturze. Była to również doskonała nauka pisania listów w formie tradycyjnej  i rozwijanie swoich kompetencji językowych. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z projektu.

    „Camera obscura”

Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 w październiku 2017 r. została partnerem w projekcie międzynarodowym eTwinning, który jest długofalowym wydarzeniem edukacyjnym realizowanym przez szkoły w Polsce z Warszawy, Łodzi oraz szkoły podstawowe i średnie z Bułgarii, Chorwacji, Portugalii, Turcji i Włoch.

Celem projektu jest zgłębienie obszernej wiedzy na temat epok literackich za pomocą tworzenia przez uczniów fotografii związanych z historią literatury od starożytności aż do literatury współczesnej. Zdjęcia przedstawiające bohaterów literackich, a także symbole, miejsca, teksty kultury, które nawiązują do różnych epok literackich w różnych krajach stworzą wirtualny album przedstawiający dzieje literatury powszechnej.

W czerwcu 2018 r. odbędą się warsztaty fotograficzne „Camera obscura” w jednej ze szkół partnerskich w Warszawie, podczas  których uczniowie zapoznają się również z magią powstawania zdjęć odkrytą już w Renesansie przez Leonardo da Vinci.

Projekt „Camera obscura” – eTwinning jest interdyscyplinarnym wydarzeniem on-line, który  rozwija dziecięcą wiedzę na temat historii literatury, zainteresowanie fotografią otworkową w epoce zdjęć cyfrowych. Program rozwija także kompetencje językowe, ponieważ uczniowie obsługują  go w języku angielskim, ponadto  mają możliwość poznania dziedzictwa kultury innych narodów.

W Szkole Podstawowej nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 zaangażowanymi uczestnikami tego projektu jest klasa 5a pod opieką pani Agnieszki Straszewskiej i Agnieszki Rokity.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć:
Starożytność w literaturze
https://padlet.com/asiuchna/2fllfqkup478

Średniowiecze w literaturze