KALENDARZ

KALENDARZ – rok szkolny 2018/2019 >>>> P0BIERZ <<<<

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Harmonogram:

Część humanistyczna 10 kwietnia 2019 r. (środa)

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

Część matematyczno-przyrodnicza 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

– z zakresu matematyki – godz. 11:00

Język obcy nowożytny 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

– na poziomie podstawowym  – godz. 9:00

– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Harmonogram:

język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 103 INFORMUJE, ŻE W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM DNIAMI WOLNYMI SĄ ( PODSTAWA PRAWNA: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z 11 SIERPNIA 2017R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO):

31 PAŹDZIERNIKA 2018

02 LISTOPADA 2018

05 LISTOPADA 2018

30 LISTOPADA 2018

21 GRUDNIA 2018

29 KWIETNIA 2019

30 KWIETNIA 2019

02 MAJA 2019

19 KWIETNIA 2019 – WIELKI PIĄTEK – DZIEŃ ODPRACOWANY W SOBOTĘ 1 GRUDNIA 2018.