KONTAKT

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 103
im. Bohaterów Warszawy 1939-1945
ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa

Główny adres e-mail: sp103@edu.um.warszawa.pl

SIEDZIBA SZKOŁY ul. Jeziorna 5/9
MAŁA SZKOŁA 103, tel.: 22 842 24 55

  • Sekretariat Dyrektora
  • Oddział przedszkolny
  • Edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III)

DODATKOWA LOKALIZACJA ul. Limanowskiego 9
DUŻA SZKOŁA 103, tel.: 22 842 42 76

  • Sekretariat uczniowski (punkt kancelaryjny)
  • Klasy IV-VIII