LOGOPEDA

mgr Aleksandra Kibil

Godziny pracy – wrzesień

Poniedziałek:  11.30-15.00
Wtorek:            11.30-15.00
Środa:               11.30-15.00
Czwartek:        11.30-15.00
Piątek:              11.30-14.30

Z końcem września plan ulegnie zmianie. Godziny zajęć zostaną dostosowane do potrzeb konkretnych uczniów. Obecnie trwają przesiewowe badania logopedyczne uczniów Małej 103.

Celem terapii logopedycznej jest:
– kształtowanie prawidłowej mowy przez korygowanie zaburzeń,
– stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
– wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
– doskonalenie wymowy już ukształtowanej,
– wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy.

Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną,dziecko przyswaja sobie ją od najbliższego otoczenia drogą naśladownictwa. Wielokrotnie powtarzane przez rodziców nazwy przedmiotów, znajdujących się w otoczeniu dziecka, zostawiają słuchowe ślady w jego mózgu. Dziecko usłyszawszy potem daną nazwę, potrafi sobie wyobrazić przedmiot, do którego ona się odnosi, czyli potrafi zrozumieć znaczenie wyrazu, a z czasem potrafi również nazwać przedmiot. Rozwój mowy postępuje równolegle z rozwojem motoryki narządów artykulacyjnych. Mowa wytwarza się dzięki skoordynowanej aktywności muskulatury języka, warg, gardła itp. Do rozwoju i koordynacji poszczególnych części aparatu artykulacyjnego potrzebny jest czas i aktywne ćwiczenia.

Rozwój mowy dziecka trwa kilka lat i w jego przebiegu wyodrębniają się pewne okresy, których czas trwania u dziecka normalnie rozwijającego się można w przybliżeniu określić w sposób następujący:
– okres melodii (0-1 r. ż.),
– okres wyrazu (1-2 r. ż.),
– okres zdania (2-3 r. ż.),
– okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 r. ż.).

Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy:
Podczas artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n dziecko wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. W  każdym wieku jest to wada, z której niestety się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.
– Dziecko nawykowo mówi przez nos.
– Dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka lub mamy wątpliwość, czy dziecko dobrze słyszy.
Po ukończeniu 4 roku życia dziecko:
– wymawia głoski s, z, c, dz jak ś, ź, ć, dź
– zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. d na t (dom = tom), w na f (woda = fota), g na k (gęś = kęś), b na p (buda = puta)
– myli głoski dźwiękopodobne, np. c – s (sala = cala), sz – cz i inne.
– Dziecko zniekształca, zastępuje głoski innymi nie znanymi w języku polskim, np. gardłowo wymawia głoskę r.
– U dziecka nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia (zacinanie, powtarzanie sylab).

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka – rady dla rodziców:

Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na globalny rozwój jego osobowości. Dziecko poznaje otaczający świat dzięki rozumieniu mowy, a umiejętność mówienia pozwala mu wyrazić swoje spostrzeżenia, uczucia, pragnienia. Rozwój mowy dziecka przyspieszają częste kontakty słowne z otoczeniem. Zaniedbania w tym względzie mogą spowodować opóźnienie mowy u dziecka lub jej zaburzenia.

Optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju mowy rodzice mogą zapewnić dziecku już od momentu jego narodzin. Są bowiem osobami przebywającymi z dzieckiem najdłużej, mają więc największe możliwości wpływania na jego rozwój. Są też pierwszym i najważniejszym wzorem, który dziecko będzie próbowało naśladować.

Należy zaznaczyć, iż terapia logopedyczna może przynieść rezultaty, gdy rodzice ściśle współpracują z logopedą i wspólnie z dzieckiem wykonują ćwiczenia także w domu.