MIĘDZYŚWIETLICOWY EKOLOGICZNY KONKURS RECYKLINGOWY „RECYKLING W UŻYCIU CODZIENNYM” – EDYCJA VII