OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. KRZYSZTOFA KOLBERGERA

Lista Laureatów XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Krzysztofa Kolbergera:

I miejsce Natalia Pokrywa (wiersz Ona)
II miejsce Wojciech Kielich (wiersz Poranek)
III miejsce Laura Zmitrowicz (wiersz Spostrzeżenie)

Zwycięzcom i wszystkim Uczestnikom gratulujemy!

———————————————

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

Krzysztofa Kolbergera

„Czaruję słowami o swoich radościach nie-radościach”

2018/2019

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z całej Polski do wzięcia udziału
w XV edycji naszego konkursu.

Patronat: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939–1945 w Warszawie

Cele konkursu: rozwijanie zainteresowania uczniów poezją; zachęcanie ich do pisania wierszy o własnych uczuciach, przeżyciach, emocjach związanych z codziennym i niecodziennym życiem; uświadamianie im odpowiedzialności za każde słowo użyte w utworach; inspirowanie ich do tworzenia w wierszach ciekawych i pięknych figur stylistycznych.

Uczestnicy: uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych – miłośnicy poezji, lubiący pisać własne wiersze.

Jedna kategoria konkursu: wiersz o dowolnej budowie o własnych uczuciach, przeżyciach, emocjach związanych z codziennym życiem.

Przebieg konkursu:

  • I etap szkolny organizowany przez Szkolne Komisje Konkursowe
  • II etap ogólnopolski przeprowadzony przez Centralną Komisję Konkursową

Do organizatora na adres pocztowy albo elektronicznie należy do 10.03.2019r. przesłać:

Nadesłane utwory oceni Centralna Komisja Konkursowa w składzie:

  • Irena Falska – Prezes Fundacji „Ika” im. Iki Szpakowskiej
  • Andrzej Matul – Przewodniczący Rady Fundacji „Ika”
  • Ryszard Rembiszewski – Członek Zarządu Fundacji „Ika”
  • zespół polonistów Szkoły Podstawowej nr 103

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 12 kwietnia 2019r. na stronie internetowej szkoły http://sp103.waw.pl/

Adres pocztowy i elektroniczny organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 103

ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa

tel.: (022) 842-24-55

sp103@edu.um.warszawa.pl

http://sp103.waw.pl/

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
im. Krzysztofa Kolbergera
„Czaruję słowami o swoich radościach nie-radościach”