OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. KRZYSZTOFA KOLBERGERA

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
im. Krzysztofa Kolbergera

Wyniki XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Krzysztofa Kolbergera

                              „Czaruję słowami o Ziemi – naszej planecie”

                                                               2021/2022

  I miejsce – Maja Wielgosz  Ziemia (PSP nr 98 „DIDASKO” w Warszawie)

  II miejsce – Magdalena Rataj  Modlitwa Ziemi (SP nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim)

  III miejsce – Lidia Kowalik  Matka Ziemia (SP nr 4 w Warszawie)

Wyróżnienie: Marcel Milo  Kocham moją Ziemię ( SP nr 103 w Warszawie)

Zwycięzcom gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane wiersze i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszego konkursu.

                                                                                                               Organizatorzy

 

„Czaruję słowami o Ziemi – naszej planecie”
2021/2022
Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z całej Polski do wzięcia udziału
w XVII edycji naszego konkursu.

Patronat: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939–1945 w Warszawie

Cele konkursu:

1. Rozwijanie zainteresowania uczniów poezją.
2. Zachęcanie ich do pisania wierszy o własnych emocjach, przeżyciach                       i uczuciach związanych z codziennością.
3. Uświadamianie dzieciom odpowiedzialności za każde użyte słowo.
 

Uczestnicy: uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych – miłośnicy poezji, lubiący pisać własne wiersze.

Jedna kategoria konkursu: wiersz o dowolnej budowie na wskazany temat.

Przebieg konkursu:

  • I etap szkolny organizowany przez Szkolne Komisje Konkursowe
  • II etap ogólnopolski przeprowadzony przez Centralną Komisję Konkursową

Do II etapu szkoły mogą zgłaszać maksymalnie trzech uczestników, każdy z jednym utworem. Zgłoszenia niespełniające tego kryterium nie będą rozpatrywane przez Centralną Komisję Konkursową.

Do organizatora na adres pocztowy albo elektronicznie należy do 1.04.2022 roku przesłać:

Nadesłane utwory oceni Centralna Komisja Konkursowa w składzie:

  • Irena Falska – Prezes Fundacji „Ika” im. Iki Szpakowskiej
  • Andrzej Matul – Przewodniczący Rady Fundacji „Ika”
  • zespół polonistów Szkoły Podstawowej nr 103

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 13.04. 2022 roku na stronie internetowej szkoły http://sp103.waw.pl/

Adres pocztowy i elektroniczny organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 103
ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa
tel.: (022) 842-24-55
sp103@edu.um.warszawa.pl
http://sp103.waw.pl/

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
im. Krzysztofa Kolbergera