Organizacja roku szkolnego 2021/2022 w warunkach epidemii COVID-19

Szanowni Państwo,

od dnia 28 marca 2022 roku zostaje zniesiony obowiązek noszenia maseczek.
Minister Edukacji i Nauki decyzję o znoszeniu obowiązujących w szkołach obostrzeń, związanych z trwającą pandemią COVID-19, pozostawił do decyzji dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
W naszej szkole postanowiliśmy zachować te zasady, zniesienie których zdezorganizowało by pracę szkoły i mogło wprowadzić chaos na 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego. Dlatego utrzymujemy:
– klasy bańki,
– obowiązujące obecnie grafiki np. wejść do szkoły,
– przebywanie w budynkach szkoły jedynie uczniów oraz pracowników placówki.

Równocześnie bardzo prosimy, aby w przypadku zachorowania osoby z najbliższej rodziny, uczeń w miejscach wspólnych, w trosce o zdrowie innych, zakładał maseczkę.

Prosimy o systematyczne śledzenie strony internetowej szkoły, dziennika Librus.
Wszelkie uwagi dotyczące spraw związanych z COVID-19 prosimy zgłaszać do Dyrektora Szkoły, wychowawców klas lub do Społecznego Inspektora Pracy – p. Tomasza Zacharzewskiego.

Danuta Kozakiewicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103
w Warszawie

PROCEDURA organizacji zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 103 – kwiecień 2022
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – organizacja
Miejsca i godziny wejść uczniów do szkoły – Jeziorna 5/9

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – Ministerstwo Infrastruktury – 1 września 2021 r.