PEDAGOG

Pedagog szkolny

mgr Aleksander Chrobak, Duża 103

Poniedziałek 9.35 – 12.45

Wtorek 7.45 – 13.00

Środa 7.45-10.45 oraz 11.30 – 12.45

Czwartek 13.35-18.00

Piątek 10.35-15.30

mgr Magdalena Zajkowska, Mała 103 – sala 25

Środa 8.00-12.30

Czwartek 14.45-18.00; 18.00-18.45 – dyżur dla rodziców

Piątek 8.00-10.30

Do zadań pedagoga należy:

  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn ich niepowodzeń szkolnych,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
  • podejmowanie działań na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  • wspieranie inicjatyw uczniowskich.

Powyższe zadania będą realizowane we współpracy z:

  • rodzicami,
  • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi,
  • podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.