PEDAGOG

Pedagog szkolny

mgr Aleksander Chrobak, Duża i Mała 103

PONIEDZIAŁEK  9.35 – 13.35 Duża 103
WTOREK 8.00 – 12.50 Duża 103
ŚRODA 7.45-8.50
10.30-13.30
Duża 103
CZWARTEK 10.00-14.00 Mała 103
PIĄTEK 8.00-10.40
12.30-14.55
Duża 103

Do zadań pedagoga należy:

  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn ich niepowodzeń szkolnych,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
  • podejmowanie działań na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  • wspieranie inicjatyw uczniowskich.

Powyższe zadania będą realizowane we współpracy z:

  • rodzicami,
  • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi,
  • podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.