PROJEKT „WIE” REALIZOWANY W ŚWIETLICY

ROK SZKOLNY 2018/2019

Tytuł projektu:  „Studio animacji SP 103 – kolorowy świat zabawek” (Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne)Autorem projektu jest Pani Katarzyna Kalinowska.
Projekt kontynuowany jest w klasie 2b w ramach zajęć świetlicowych.

Wycieczki, lekcje muzealne, warsztaty to m.in. cele i zadania projektu, finansowanego przez Miasto St. Warszawa w ramach WIE.

Zabawki z gliny w ramach projektu „Studio animacji SP103-Kolorowy świat zabawek”.

Warsztaty „Kamieniczki Warszawskie” w ramach projektu WIE „Studio animacji SP103 – kolorowy świat zabawek”.

Lekcja muzealna „Między prawdą, a fikcją” towarzysząca wystawie „Nie tylko Bazyliszek”. Współczesne interpretacje legend warszawaskich w miniaturze w Muzeum Domków dla Lalek.

Lekcja muzealna w ramach projektu WIE. Historia powstania Muzeum Domków dla Lalek.

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Tytuł projektu:  „Studio animacji SP 103 – kolorowy świat zabawek”

Wycieczki, lekcje muzealne, warsztaty to m.in. cele i zadania projektu, finansowanego przez Miasto St. Warszawa. Dotychczasowe wycieczki odbyły się do:
– Studia Miniatur Filmowych,
– Państwowego Muzeum Archeologicznego,
– Muzeum Domków dla Lalek.
Podczas wycieczek uczniowie uczyli się podstaw rzeźby w glinie, animacji własnych prac plastycznych oraz projektu i jego realizacji, jeśli chodzi o wykonanie lalki, grzechotki, bizuteri.

Projekt WIE „Studio animacji SP 103 – kolorowy świat zabawek”

„Papierowa wiklina”  09.06.2018

Studio Miniatur Filmowych

Wycieczka do Studia Miniatur Filmowych, podczas, której uczniowie poznali dawny warsztat pracy filmów animowanych. Osoba prowadząca warsztaty zaprezentowała wstęp do animacji prac dzieci, pokazała i wytłumaczyła na czym polega praca w studio dźwiękowym. To była fajna wycieczka w głąb historii filmu animowanego, gdzie poznaliśmy animację dawniej i dziś. Mieliśmy okazję zobaczyć aktualną produkcję animacji „The WEBSTERS”.

Muzeum Domków dla Lalek
Państwowe Muzeum Archeologiczne

Zajęcia w Państwowym Muzeum Archeologicznym w ramach projektu WIE, realizowanego w Małej 103. W ramach projekt WIE uczniowie klasy 1b uczestniczyli w zajęciach muzealnych w PMA „Lepienie z gliny zabawek i grzechotek. W czasie tych zajęć dzieci poznały prosty sposób wykonania pradziejowej grzechotki z naturalnej gliny.

W ramach projektu WIE uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach muzealnych w PMA „Lepienie z gliny naczyń według technik pradziejowych”. Uczniowie poznali technikę ręcznego lepienia w glinie. Następnie wykonali naczynie dowolnego, wcześniej zaplanowanego kształtu m.in. z elementami animalistycznymi.