RADA RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2018/2019  (wg stanu na dzień 30 X 2018 r.)
Przewodniczący: Joanna Boruc
Wiceprzewodniczący: Marzena Goszcz
Sekretarz: Małgorzata Paś
Skarbnik: Marta Buczak
Członkowie Prezydium: Magdalena Spoczyńska, Jolanta Chowaniec, Lucyna Jaremczuk,
Anna Jedlińska

e-mail Prezydium RRPrezydiumRR103@gmail.com
Prosimy, by osoba kontaktująca się z Prezydium podała swój adres e-mailowy i ewentualnie numer telefonu.

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW 2018/2019  (wg stanu na dzień 30 X 2018 r.)
Przewodniczący: Łukasz Wolski
Wiceprzewodniczący: Dominik Eymontt

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Regulamin Rady Rodziców

WPŁATY

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać poprzez rachunek bankowy.
Nazwa rachunku: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 103 w Warszawie adres: ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa
numer rachunku: 22 1090 1870 0000 0001 0772 8015
W tytule płatności prosimy o wskazanie imienia i nazwiska dziecka, klasy oraz przeznaczenia: RADA RODZICÓW.
Rekomendowana składka na Radę Rodziców wynosi 200 zł od dziecka i może być płatna jedną ratą (200 zł), w dwóch ratach (po 100 zł) lub w ratach miesięcznych (po 20 zł). Przy dwójce dzieci w szkole – 150 zł/dziecko, przy trójce dzieci w szkole – 120 zł/dziecko.

OPŁATA ZA ŚWIETLICĘ
Opłata za świetlicę wynosi 100 zł/dziecko i dotyczy dzieci objętych opieką świetlicy (płacimy raz w roku).
Wpłat na świetlicę można dokonywać poprzez rachunek bankowy.
Nazwa rachunku: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 103 w Warszawie adres: ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa
numer rachunku: 94 1090 1043 0000 0001 2409 5430
W tytule płatności prosimy o wskazanie imienia i nazwiska dziecka, klasy oraz przeznaczenia: OPŁATA ZA ŚWIETLICĘ.

Wyprawka świetlicowa  – kto z Państwa ma życzenie, przynosi wyprawkę skompletowaną według listy przekazanej przez wychowawcę świetlicy. Można także wpłacić ekwiwalent 50 zł/dziecko płatny raz w roku.
Wpłat na wyprawkę świetlicową można dokonywać poprzez rachunek bankowy.
Nazwa rachunku: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 103 w Warszawie adres: ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa
numer rachunku: 94 1090 1043 0000 0001 2409 5430
W tytule płatności prosimy o wskazanie imienia i nazwiska dziecka, klasy oraz przeznaczenia: WYPRAWKA NA ŚWIETLICĘ.