RADA RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2020/2021
Przewodniczący: Mariusz Zambrowski
Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Wojda
Sekretarz: Marta Wójcik
Skarbnik: Marta Buczak

e-mail Prezydium RRPrezydiumRR103@gmail.com
Prosimy, by osoba kontaktująca się z Prezydium podała swój adres e-mailowy i ewentualnie numer telefonu.

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW 2020/2021
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Hanna Kuczyńska
Członek Komisji Rewizyjnej: Jerzy Romiszewski

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Regulamin Rady Rodziców

Wzór protokołu z wyborów do Rady Klasowej i Rady Rodziców

WPŁATY

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać poprzez rachunek bankowy.
Nazwa rachunku: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 103 w Warszawie adres: ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa
numer rachunku: 23 1160 2202 0000 0005 0609 2264
W tytule płatności prosimy o wskazanie imienia i nazwiska dziecka, klasy oraz przeznaczenia: RADA RODZICÓW.
Wysokość składki semestralnej na fundusz Rady Rodziców ustalono na poziomie:
– 100 PLN na semestr przy jednym dziecku z rodziny;
– 70 PLN na semestr przy dwójce dzieci z rodziny;
– 50 PLN na semestr przy trójce dzieci z rodziny (i większej liczby dzieci).

OPŁATA ZA ŚWIETLICĘ
Opłata za świetlicę wynosi 100 zł/dziecko i dotyczy dzieci objętych opieką świetlicy (płacimy raz w roku).
Wpłat na świetlicę można dokonywać poprzez rachunek bankowy.
Nazwa rachunku: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 103 w Warszawie adres: ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa
numer rachunku: 87 1160 2202 0000 0005 0609 2470
W tytule płatności prosimy o wskazanie imienia i nazwiska dziecka, klasy oraz przeznaczenia: OPŁATA ZA ŚWIETLICĘ.

Wyprawka świetlicowa  – kto z Państwa ma życzenie, przynosi wyprawkę skompletowaną według listy przekazanej przez wychowawcę świetlicy. Można także wpłacić ekwiwalent 50 zł/dziecko płatny raz w roku.
Wpłat na wyprawkę świetlicową można dokonywać poprzez rachunek bankowy.
Nazwa rachunku: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 103 w Warszawie adres: ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa
numer rachunku: 87 1160 2202 0000 0005 0609 2470
W tytule płatności prosimy o wskazanie imienia i nazwiska dziecka, klasy oraz przeznaczenia: WYPRAWKA NA ŚWIETLICĘ.