WARTO ODWIEDZIĆ

W ramach doradztwa zawodowego istnieje wiele ciekawych stron, które warto odwiedzić:

1.Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – https://men.gov.pl/rekrutacja

2. Rynek pracy – dane GUS – http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/

3. Rynek pracy na Mazowszu – https://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/29943,Dialog-spoleczny-rynek-pracy-na-Mazowszu.html

4. Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy http://obserwatorium.mazowsze.pl

5. Zawody deficytowe i nadwyżkowe – https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe/

6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe portal ORE – https://doradztwo.ore.edu.pl

7. Warszawski System Doradztwa Zawodowego WCIES – http://crdz.wcies.edu.pl