WIE2020

Kodowanie na 103 to tytuł projektu, który zyskał akceptację Biura Edukacji i otrzymał dofinansowanie w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych 2020. Jego celem jest rozwijanie umiejętności programowania uczniów klas drugich i trzecich z wykorzystaniem ozobotów (mini robotów) oraz darmowych programów komputerowych, np. Scratch Junior.
W projekt będą zaangażowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy oraz nauczyciel bibliotekarz. Koordynatorem projektu i jego autorem jest Renata Mreńca.

Poznajemy i programujemy mini roboty.