SEJMIK

Celem działania Sejmiku Uczniowskiego jest edukacja samorządowa i kształtowanie postawy współtworzenia demokratycznej rzeczywistości wraz z kształtowaniem umiejętności podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie.

Sejmik Uczniowski tworzą przedstawiciele klas V-VIII.

Opiekunem Sejmiku jest Pani Aneta Wójcik.

Uczniowie tworzący Sejmik Uczniowski mają prawo do przedstawienia Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi i Radzie Rodziców opinii i wniosków we wszystkich sprawach szkoły.

Zasady działania Sejmiku Uczniowskiego określa regulamin.

Regulamin Sejmiku

Regulamin powołania Rzecznika Praw Ucznia

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Rok szkolny 2020/2021

Sejmik Uczniowski ogłosił konkurs na plakat multimedialny, tematem przewodnim był  „Dzień Niepodległości w czasie pandemii”. Prace zostały ocenione pod względem historycznym, społecznym i artystycznym.  Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy nadesłali plakaty. Najciekawsze prace wykonali:  

Wiktoria J, Bartosz S, Franek G, Kacper B, Gabriela L, Kacper O.