WOLONTARIAT

ROK SZKOLNY 2018/2019

Kartki z życzeniami dla Kai wykonane przez wolontariuszy z klas 4-6.


ROK SZKOLNY 2017/2018

Działania wolontariatu klas 4-7 obejmują:
– pomoc w nauce uczniom uczęszczającym do świetlicy w SP 103
– pomoc w placach plastycznych realizowanych w świetlicy SP 103
– pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu imprez w świetlicy SP 103
– inne działania wynikające z potrzeb SP 103 i środowiska lokalnego
Duże zaangażowanie wykazują uczniowie klas 5a i 5c.
Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy.

Opiekun wolontariatu: Magdalena Mieszkowska

Działania wolontariatu klas gimnazjalnych:
W roku szkolnym 2017/2018 wolontariat szkolny zaczął współpracę z fundacją „Otwarte Drzwi”, która pomaga osobom niepełnosprawnym i chorym. Kontynuujemy również współpracę z przedszkolem przy Bernardyńskiej wodzie.

Listopad
Czytamy dzieciom w przedszkolu
Pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom w świetlicy
Andrzejki
Zbiórka darów dla schroniska
Grudzień
Czytamy dzieciom w przedszkolu
Pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom w świetlicy
Zbiórka zabawek dla dzieci z ubogich rodzin
Mikołajki
Kiermasz świąteczny
Paczki świąteczne dla osób potrzebujących
Przygotowywanie kartek świątecznych dla wychowawców i dyrekcji
Styczeń
Czytamy dzieciom w przedszkolu
Pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom w świetlicy
Festiwal piosenki zimowej
Przygotowanie gazetki na temat bezpiecznych ferii
Zbiórka darów dla schroniska