WOLONTARIAT

Rok szkolny 2019/2020

W bieżącym roku szkolnym działalność w Wolontariacie cieszy się dużym zainteresowaniem. Na chwilę obecną czynnie pracuje 60 uczniów. W ramach pracy Szkolnego Wolontariatu, jak co roku nawiązaliśmy współpracę z przedszkolem „Chatka Skrzatka”. Grupa wolontariuszy z opiekunem odbyła szkolenie i ustaliła grafik wizyt w przedszkolu. Od października grupa uczniów chodzi regularnie do przedszkola i bawi się z dziećmi, czyta książki oraz wykonuje inne zadania zlecone przez wychowawcę grupy.

Podobne zadania wykonują wolontariusze, którzy podjęli się pracy w świetlicach w „Małej” i „Dużej” 103.

W listopadzie zakończyła się akcja zbiórki zabawek, ubrań i środków czystości dla Domu Samotnej Matki przy ul. Skierdowskiej w Warszawie. Akcja spotkała się z dużym odzewem wśród społeczności szkolnej. Zebrane dary dzięki rodzicom naszych wolontariuszy trafiły do podopiecznych Domu Samotnej Matki.

Obecnie trwa zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt ze Schroniska Na Paluchu. Chcemy, aby pokrzywdzone przez los koty i psy przeżyły zimę w jak najlepszych warunkach. Wszystkim, którzy angażują się w akcje organizowane przez szkolny wolontariat dziękujemy.

Nadchodzące akcje:

  • zbiórka słodyczy dla Domu Dziecka
  • warsztaty dla wolontariuszy prowadzone przez opiekuna wolontariatu
  • warsztaty w Schronisku Na Paluchu

ROK SZKOLNY 2018/2019

Kartki z życzeniami dla Kai wykonane przez wolontariuszy z klas 4-6.


ROK SZKOLNY 2017/2018

Działania wolontariatu klas 4-7 obejmują:
– pomoc w nauce uczniom uczęszczającym do świetlicy w SP 103
– pomoc w placach plastycznych realizowanych w świetlicy SP 103
– pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu imprez w świetlicy SP 103
– inne działania wynikające z potrzeb SP 103 i środowiska lokalnego
Duże zaangażowanie wykazują uczniowie klas 5a i 5c.
Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy.

Opiekun wolontariatu: Magdalena Mieszkowska

Działania wolontariatu klas gimnazjalnych:
W roku szkolnym 2017/2018 wolontariat szkolny zaczął współpracę z fundacją „Otwarte Drzwi”, która pomaga osobom niepełnosprawnym i chorym. Kontynuujemy również współpracę z przedszkolem przy Bernardyńskiej wodzie.

Listopad
Czytamy dzieciom w przedszkolu
Pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom w świetlicy
Andrzejki
Zbiórka darów dla schroniska
Grudzień
Czytamy dzieciom w przedszkolu
Pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom w świetlicy
Zbiórka zabawek dla dzieci z ubogich rodzin
Mikołajki
Kiermasz świąteczny
Paczki świąteczne dla osób potrzebujących
Przygotowywanie kartek świątecznych dla wychowawców i dyrekcji
Styczeń
Czytamy dzieciom w przedszkolu
Pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom w świetlicy
Festiwal piosenki zimowej
Przygotowanie gazetki na temat bezpiecznych ferii
Zbiórka darów dla schroniska