RODO

Inspektor Ochrony Danych

Krzysztof Piłatowicz, 
e-mail: kpilatowicz.iod@dbfomokotow.pl
tel: 723-243-683

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczony został Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego, Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych oraz klauzula informacyjna dot. monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z zawartymi w nim zapisami, które określają ogólne zasady funkcjonowania, miejsca instalacji kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczania,a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
Regulamin monitoringu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w Szkole Podstawowej Nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 w Warszawie.

Klauzula informacyjna dot. monitoringu w Sp103 w Warszawie.