LATO/ZIMA W MIEŚCIE

Uprzejmie informujemy, że decyzją Wydziału Oświaty dzielnicy Mokotów SP 103 otrzymała zgodę na organizację akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” w roku 2020.

„Zima w Mieście” – 10.02- 21.02 2020 roku
„Lato w Mieście – 20.07- 31.07 2020 roku

O terminie zapisów drogą elektroniczną zostaniecie Państwo poinformowani przez Librusa, Fb, stronę internetową SP 103 oraz zostanie wywieszona informacja na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie w Małej SP.


Informacje archiwalne
—————————————————————————————————————————
Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczone zostały dokumenty, z którymi warto zapoznać się przed rozpoczęciem akcji „Lato w mieście” w Szkole Podstawowej Nr 103 w Warszawie.
1. Ramowy Regulamin Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej.
2. Ramowy plan dnia podczas akcji.
3. Procedura zaginione dziecko.
4. Adresy miejsc wycieczek.
5. 2-tygodniowy program zajęć dla poszczególnych grup.

Dodatkowo, w ramach akcji „Lato w mieście” uruchomione zostały zajęcia specjalistyczne przedstawione w ofercie punktów współpracujących z Dzielnicą Mokotów. Na poniższe zajęcia należy zapisać dziecko we własnym zakresie.
1.Zajęcia specjalistyczne – zapisy własne.

Ze względu na obowiązujące przepisy o RODO podział wychowanków na grupy zostanie przedstawiony Państwu w pierwszym dniu akcji.
—————————————————————————————————————————-

Informacje archiwalne.

Szanowni Państwo,
18 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 ruszają zapisy na udział uczniów w akcji Lato w Mieście 2019 r. Zapisy odbywają się pod wskazanym adresem strony internetowej WARSZAWSKI PROGRAM LATO W MIEŚCIE

Poniżej zamieszczone zostają zasady postępowania rekrutacyjnego oraz harmonogram zapisów do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 (aktywne niebieskie linki).
Wszystkie w/w informacje zostaną przesłane do rodziców/opiekunów prawnych również w dzienniku elektronicznym Librus.

Harmonogram dla kandydatów LATO w MIEŚCIE 2019. xls
Zasady postępowania rekrutacyjnego