LATO/ZIMA W MIEŚCIE

AKTUALNOŚCI

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej dokumentacją obowiązującą podczas akcji „Zima w Mieście 2020” w Szkole Podstawowej Nr 103 w Warszawie:
1. WAŻNE – Zasady udziału w akcji „Zima w Mieście” w Szkole Podstawowej Nr 103
2. Ramowy plan dnia
3. Tygodniowy plan zajęć
4. Tygodniowy program zajęć podczas akcji
5. Adresy miejsc wycieczek
6. Regulamin życia w Szkole Podstawowej Nr 103 w Warszawie

**************************************************************
REKRUTACJA UCZNIÓW DO AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2020
Szanowni Państwo, od 14 stycznia 2020 r. (wtorek) od godziny 12.00 do 21 stycznia 2020 r. (wtorek) do godziny 12.00. rozpoczyna się rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 do Akcji „Zima w mieście”organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (FPE).
Rekrutacja prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń:
https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w roku szkolnym 2019/2020 wprowadzone zostały opłaty dokonywane przez rodziców/opiekunów prawnych:
a) opieka – 10 zł dziennie na rachunek nr 72 1030 1508 0000 0005 5074 1008
b) posiłki – 10 zł dziennie na rachunek nr 98 1950 0001 2006 0265 2070 0002

Zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia Akcji po uprzednim zgłoszeniu nieobecności uczestnika przez rodzica/opiekuna prawnego.
Rodzice/opiekunowie prawni uczestników zgłaszają nieobecności dziecka:
– telefonicznie (22 842 24 55),
– e-mailowo (sp103@edu.um.warszawa.pl),
– lub osobiście
najpóźniej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

Zasady rekrutacji
Regulamin FPE w SP103
Standardy FPE

***********************************************************
Uprzejmie informujemy, że decyzją Wydziału Oświaty dzielnicy Mokotów SP 103 otrzymała zgodę na organizację akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” w roku 2020.

„Zima w Mieście” – 10.02- 21.02 2020 roku
„Lato w Mieście – 20.07- 31.07 2020 roku

O terminie zapisów drogą elektroniczną zostaniecie Państwo poinformowani przez Librusa, Fb, stronę internetową SP 103 oraz zostanie wywieszona informacja na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie w Małej SP.


Informacje archiwalne
—————————————————————————————————————————
Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczone zostały dokumenty, z którymi warto zapoznać się przed rozpoczęciem akcji „Lato w mieście” w Szkole Podstawowej Nr 103 w Warszawie.
1. Ramowy Regulamin Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej.
2. Ramowy plan dnia podczas akcji.
3. Procedura zaginione dziecko.
4. Adresy miejsc wycieczek.
5. 2-tygodniowy program zajęć dla poszczególnych grup.

Dodatkowo, w ramach akcji „Lato w mieście” uruchomione zostały zajęcia specjalistyczne przedstawione w ofercie punktów współpracujących z Dzielnicą Mokotów. Na poniższe zajęcia należy zapisać dziecko we własnym zakresie.
1.Zajęcia specjalistyczne – zapisy własne.

Ze względu na obowiązujące przepisy o RODO podział wychowanków na grupy zostanie przedstawiony Państwu w pierwszym dniu akcji.
—————————————————————————————————————————-

Informacje archiwalne.

Szanowni Państwo,
18 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 ruszają zapisy na udział uczniów w akcji Lato w Mieście 2019 r. Zapisy odbywają się pod wskazanym adresem strony internetowej WARSZAWSKI PROGRAM LATO W MIEŚCIE

Poniżej zamieszczone zostają zasady postępowania rekrutacyjnego oraz harmonogram zapisów do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 (aktywne niebieskie linki).
Wszystkie w/w informacje zostaną przesłane do rodziców/opiekunów prawnych również w dzienniku elektronicznym Librus.

Harmonogram dla kandydatów LATO w MIEŚCIE 2019. xls
Zasady postępowania rekrutacyjnego