DORADZTWO ZAWODOWE

ROK SZKOLNY 2021/2022

Zajęcia z doradztwa zawodowego

W ramach reformy systemu oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej przewidziało w ramowym planie nauczania klas VII i VIII zajęcia lekcyjne z doradztwa zawodowego. Zajęcia te realizowane są w klasach w wymiarze 10 godzin rocznie. Zajęcia prowadzi Pan Igor Mazało.

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Plan zajęć obowiązkowego doradztwa zawodowego w klasach 7 – 8 SP 103 w roku szkolnym 2021/2022

PONIEDZIAŁEK ŚRODA PIĄTEK
1. 8.00-8.45
7a (10 tyg.)
7b (10 tyg.)
1. 8.00-8.45
7c (10 tyg.)
7d (10 tyg.)
8a (10 tyg.)
1. 8.00-8.45
8c (10 tyg.)
8. 14:50-15:35
8b (10 tyg.)
9. 15.45-16.30
8d (10 tyg.)

Archiwum

Projekt unijny „Bliżej rynku pracy”
Wytypowane klasy gimnazjalne zostaną objęte Projektem „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” nr RPMA.10.03.03-14- 5894/16. Projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” realizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z Partnerami, tj. Uniwersytetem Warszawskim, Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Łomianki, Gminą Miasto Marki, Gminą Milanówek, Gminą Otwock, Gminą Nadarzyn, Gminą Miasto Pruszków, Miastem Ząbki, Miastem Zielonka.

Projekt będzie realizowany w naszej szkole od listopada 2017 r. do czerwca 2019 r.  W ramach projektu młodzież będzie m.in. uczestniczyć w serii zajęć z doradcą zawodowym.  Osobą odpowiedzialną za projekt jest Pedagog Szkolny – Magdalena Zajkowska.

Uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjum SP 103 na Mokotowskiej Giełdzie Szkół
(Magdalena Mieszkowska we współpracy z wychowawcami klas ósmych)


ROK SZKOLNY 2017/2018

Klasy VII i VIII szkoły podstawowej

Zajęcia z doradztwa zawodowego

W ramach reformy systemu oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej przewidziało w ramowym planie nauczania klas VII i VIII zajęcia lekcyjne z doradztwa zawodowego. Zajęcia te realizowane są w klasach w wymiarze 10 godzin rocznie. Zajęcia prowadzi Pani Magdalena Mieszkowska.

Za nami kilka spotkań z grupowego doradztwa zawodowego w kl. VII. Uczniowie pracowali już metodą burzy mózgów, mieli zajęciach integracyjne, przygotowywali autoprezentację, robili kolaże, rozwiązywali Test Inteligencji Wielorakiej. Pracujemy w grupach, samodzielnie, jak i zbiorowo.
Poniżej zdjęcia z realizacji zajęć edukacyjnych w klasie VIIc (temat: Kiedy człowiek czuje się spełniony?) oraz w klasie VII a (temat: Kariera zawodowa w handlu i usługach).
Cytuję jednego z uczniów klasy VII c: „To są bardzo fajne zajęcia”.
W ramach realizacji tematyki zajęć planowane są: wycieczka do Centrum Kształcenia Praktycznego oraz spotkania z przedstawicielami zawodów. Magdalena Mieszkowska

Zajęcia z klasą VIIc – Kiedy człowiek czuje się spełniony?

Zajęcia z klasą VIIa – Kariera zawodowa w handlu i usługach

Klasy III gimnazjum

Indywidualne rozmowy doradcze

Szkoła zapewnia uczniom klas gimnazjalnych wsparcie doradcy zawodowego w ramach pomocy psychologicznej.
Szkolny doradca zawodowy – Pani Katarzyna Porucznik – pracuje w piątki w Dużej Szkole 103 w gabinecie nr 112.
Termin indywidualnych rozmów ze szkolnym doradcą zawodowym uczniowie mogą ustalać w sekretariacie uczniowskim.

Projekt unijny „Bliżej rynku pracy”
Wytypowane klasy gimnazjalne zostaną objęte Projektem „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” nr RPMA.10.03.03-14- 5894/16. Projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” realizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z Partnerami, tj. Uniwersytetem Warszawskim, Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Łomianki, Gminą Miasto Marki, Gminą Milanówek, Gminą Otwock, Gminą Nadarzyn, Gminą Miasto Pruszków, Miastem Ząbki, Miastem Zielonka.

Projekt będzie realizowany w naszej szkole od listopada 2017 r. do czerwca 2019 r.  W ramach projektu młodzież będzie m.in. uczestniczyć w serii zajęć z doradcą zawodowym. Szczegółowe informacje przekaże uczniom w najbliższym czasie szkolny doradca zawodowy.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Informacje dodatkowe

Centrum Rozowju Doradztwa Zawodowego WCIES – http://crdz.wcies.edu.pl/
Portal ORE „Doradztwo edukacyjno-zawodowe” – http://doradztwo.ore.edu.pl/