ORGANIZACJA ŚWIETLICY


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony z inspiracjami muzycznymi, plastycznymi i pomysłami, które przygotowują dla Was nasi wychowawcy, na spędzanie czasu w domu. – LINK
i baw się z nami.

Świetlica czynna jest
w godz. 7.30 – 17.00 – Mała Szkoła – Jeziorna,
w godz. 12.30 – 17.00 – Duża Szkoła – Limanowskiego.


Ważne dokumenty:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ – KLASY I

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ – KLASY II – V

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

DLA UCZNIÓW NIEUCZĘSZCZAJĄCYCH NA RELIGIĘ – KARTA ZAPISU UCZNIA DO ŚWIETLICY

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM POWROCIE DZIECKA DO DOMU

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY W CZASIE PANDEMII COVID-19

KALENDARZ KONKURSÓW

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI

Kierownik ŚwietlicyAgnieszka Komsa

Wychowawcy:

 1. Klasa Ia – Agnieszka Adamczyk
 2. Klasa Ib – Dorota Włodarczyk
 3. Klasa Ic – Katarzyna Kalinowska, Emila Woźniak – Żółtowska             
 4. Klasa IIa – Katarzyna Szwalska, Patrycja Gralewska
 5. Klasa IIb – Marta Błażejczyk, Katarzyna Bytniewska                      
 6. Klasa IIc – Edyta Starzec
 7. Klasa IIIa – Sławomir Joński
 8. Klasa IIIb – Karolina Jabłońska ( zast.), Martyna Równa – Witczuk( zast.)
 9. Klasa IIIc – Łukasz Szydlik
 10. Klasa IVa – Józef Moniuk
 11. Klasa IVb – Anna Lepionka, Mariusz Sołtysiak
 12. Klasa IVc – Lidia Orłowska, Monika Myrcha
 13. Klasa Va- Katarzyna Pawłowska, Agnieszka Komsa

Klub Uczniowski – Iwona Omelan, Igor Mazało, Jacek Koziatek

OPŁATA ZA ŚWIETLICĘ

Opłata za świetlicę wynosi 100 zł/dziecko i dotyczy dzieci objętych opieką świetlicy (płacimy raz w roku).
Wpłat na świetlicę można dokonywać poprzez rachunek bankowy.
Nazwa rachunku: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 103 w Warszawie adres: ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa

Numer rachunku 87 1160 2202 0000 0005 0609 2470

W tytule płatności prosimy o wskazanie imienia i nazwiska dziecka, klasy oraz przeznaczenia: OPŁATA ZA ŚWIETLICĘ.

Wyprawka świetlicowa  – kto z Państwa ma życzenie, przynosi wyprawkę skompletowaną według listy przekazanej przez wychowawcę świetlicy. Można także wpłacić ekwiwalent 50 zł/dziecko płatny raz w roku.
Wpłat na wyprawkę świetlicową można dokonywać poprzez rachunek bankowy.
Nazwa rachunku: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 103 w Warszawie adres: ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa
numer rachunku: 87 1160 2202 0000 0005 0609 2470 w
W tytule płatności prosimy o wskazanie imienia i nazwiska dziecka, klasy oraz przeznaczenia: WYPRAWKA NA ŚWIETLICĘ.