ORGANIZACJA ŚWIETLICY

Ważne dokumenty:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ  – NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY

KALENDARZ KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI W  ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KOŁA ŚWIETLICOWE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Kierownik ŚwietlicyAgnieszka Komsa

Wychowawcy:

 1. klasa Ia – Katarzyna Kalinowska
 2. klasa Ib – Anna Lepionka, Dorota Włodarczyk
 3. klasa Ic – Iwona Łatka
 4. klasa IIa – Łukasz Szydlik
 5. klasa IIb – Agnieszka Adamczyk
 6. klasa IIc – Marta Partyka
 7. klasa IIIa – Karolina Jabłońska
 8. klasa IIIb – Katarzyna Szwalska
 9. klasa IVa, Va  – Józef Moniuk
 10. klasa IVb – Edyta Starzec
 11. klasa IVc, Vd – Magdalena Mieszkowska
 12. klasa Vb,Vc –  Karol Kołacz, Aneta Wójcik, Igor Mazało, Katarzyna Pawłowska


Świetlica czynna jest w godz. 7.15 – 18.00 – Mała Szkoła – Jeziorna.

Klub Uczniowski – 7.15 – 8.00 – Elżbieta Kozioł, Anna Gugała, Paulina Bagińska, Magdalena Koch – Klimczyk, Agnieszka Adamczyk, Katarzyna Kalinowska Iwona Łatka, Katarzyna Pawłowska. Łukasz Szydlik.

Świetlica czynna jest w godz. 7.30 – 17.30 – Duża Szkoła – Limanowskiego.

Klub Uczniowski – 7.30 – 8.00 –  Karol Kołacz, Igor Mazało, Magdalena Mieszkowska, Edyta Starzec, Karolina Jabłońska, Tomasz Wiewiura,