ORGANIZACJA ŚWIETLICY

Ważne dokumenty:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 – NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Zasady funkcjonowania świetlicy

Kalendarz uroczystości w roku szkolnym 2018/2019

Kalendarz konkursów w roku szkolnym 2018/2019


Kierownik Świetlicy
Agnieszka Komsa

Wychowawcy:

 1. klasa Ia – Łukasz Szydlik
 2. klasa Ib – Agnieszka Adamczyk
 3. klasa Ic – Marta Błażejczyk, Anna Owsiany
 4. klasa IIa – Karolina Jabłońska
 5. klasa IIb – Katarzyna Kalinowska
 6. klasa IIIa –  Dorota Topolnicka
 7. klasa IIIb – Iwona Łatka
 8. klasa IIIc – Katarzyna Szwalska
 9. klasa IVa, Vc – Karol Kołacz, Grzegorz Pańkowski
 10. klasa IVb, VI – Józef Moniuk
 11. klasa IVc, Vc – Magdalena Mieszkowska
 12. klasa IVd, Va –  Edyta Starzec
 13. klasa Vd, Vb – Anna Nowakowska, Katarzyna Pszczoła, Agnieszka Komsa


Świetlica czynna jest w godz. 7.15 – 18.00 – Mała Szkoła – Jeziorna.

Klub Uczniowski – 7.15 – 8.00 – Grażyna Romańczuk, Martyna Samuś, Anna Gugała, Paulina Bagińska, Katarzyna Kalinowska Katarzyna Szwalska, Karolina Jabłońska.

Świetlica czynna jest w godz. 7.30 – 17.30 – Duża Szkoła – Limanowskiego.
Klub Uczniowski – 7.30 – 8.00 – Magdalena Mieszkowska, Edyta Starzec, Anna Lepionka, Józef Moniuk, Grzegorz Pańkowski, Katarzyna Pszczoła, Iwona Łatka, Agnieszka Adamczyk.