Rekrutacja do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 103 PRZYJAZNA DZIECIOM

Zapraszamy do nauki w budynku przy ul. Jeziornej, który przeznaczony jest jedynie dla uczniów z klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego.

Wyróżnia nas:
– jednozmianowy tryb zajęć lekcyjnych,
– brak dzwonków i tym samym organizowanie czasu pracy przez nauczycieli zgodnie z potrzebami uczniów, 
– przestronne sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny,

– dostępność sal: terapii integracji sensorycznej, rewalidacji, logopedii, reedukacji, sali komputerowej, gimnastycznej, plastycznej,

– dwa place zabaw, boiska, a także kort tenisowy,

– zajęcia z tenisa ziemnego w ramach lekcji wychowania fizycznego,
– program pracy świetlicy szkolnej z bogatą ofertą edukacyjną,
– stołówka przygotowująca obiady z dbałością o normy żywieniowe.

Szkoła Podstawowa nr 103 jest szkołą twórczą. Posiadamy wiele certyfikatów świadczących o wysokim poziomie kształcenia. Wyróżnia nas dbałość o wszechstronny rozwój uczniów w duchu tolerancji, poszanowania tradycji. Szczególny nacisk kładziemy na propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia, stosowanie zasad ekologii, samorządności i wolontariatu.

Nasze motto: “W NASZEJ SZKOLE KAŻDY MOŻE ODNIEŚĆ SUKCES”.

PONIŻEJ ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY AKTYWNE OBRAZKI.
POD KAŻDYM Z NICH WIDNIEJE PODPIS, DO KTÓREGO DZIAŁU ODSYŁA NAS DANY OBRAZEK – KLIKNIJ W OBRAZEK, A DOWIESZ SIĘ O NAS WIĘCEJ … 🙂

Oddział przedszkolny

Harmonogram i kryteria rekrutacji oraz zasady przyjęć do oddziału przedszkolnego

Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej

Harmonogram i kryteria rekrutacji oraz zasady przyjęć do klasy pierwszej

Zajęcia sportowe
Nauka w czasie pandemii
Zajęcia świetlicowe
Zajęcia programowania dla dzieci
Program prozdrowotny