ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OGŁOSZENIA AKTUALNE

Ogłoszenie nr 615430-N-2019 z dnia 2019-10-28
Dostawa, przesył i dystrybucja energii cieplnej

Wyjaśnienia do SIWZ:

Otwarcie ofert:

——————————————————————————————————–

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

SP103/ZP1/2018
Dostawa i przesył energii cieplnej

Wyjaśnienia do SIWZ:

Otwarcie ofert:


OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

SP103/ZP2/2017
Dostawa i przesył energii cieplnej

Wyjaśnienia do SIWZ:

Otwarcie ofert:

SP103/ZP1/2017
Dostawa i przesył energii cieplnej

Wyjaśnienia do SIWZ:

Otwarcie ofert:

Unieważnienie postępowania: