ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OGŁOSZENIA AKTUALNE

SP103/ZP1/2018
Dostawa i przesył energii cieplnej

Wyjaśnienia do SIWZ:

Otwarcie ofert:

 

 

 


OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

SP103/ZP2/2017
Dostawa i przesył energii cieplnej

Wyjaśnienia do SIWZ:

Otwarcie ofert:

SP103/ZP1/2017
Dostawa i przesył energii cieplnej

Wyjaśnienia do SIWZ:

Otwarcie ofert:

Unieważnienie postępowania: