KOŁA ZAINTERESOWAŃ

HARMONOGRAM KÓŁ ŚWIETLICOWYCH DLA KLAS I – VIII

W ROKU SZKOLNYM 2021 – 2022

KLASY I

 1. Koło artystyczne – „PO, CO JEST TEATR? TEATR JEST PO TO, ŻEBY WSZYSTKO BYŁO INNE NIŻ DOTĄD!” ŚrodaAGNIESZKA ADAMCZYK;
 2. Koło artystyczne –„ ZABAWY TWÓRCZE I KREATYWNE” – Piątek KATARZYNA KALINOWSKA;
 3. GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE PoniedziałekDOROTA WŁODARCZYK;

KLASY II

 1. 1. Koło grafomotoryczne „ZABAWA SŁOWEM Z ELEMENTAMI GRAFOMOTORYKI” PiątekPATRYCJA GRALEWSKA;
 2. 2. Koło czytelnicze „ POCZYTAJKI” Wtorek MARTA PARTYKA;
 3. 3. KOŁO RĘKODZIELNICZE – CzwartekKATARZYNA SZWALSKA;
 4. „KIM ZOSTANĘ, GDY DOROSNĘ? DORADZTWO ZAWODOWE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ” – PiątekEDYTA STARZEC;

KLASY III

 1. 1. KOŁO SPORTOWE Piątek – SŁAWOMIR JOŃSKI;
 2. 2. Koło muzyczne „W RYTMIE AFRYKI – WARSZTATY BĘBNIARSKIE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ” – Poniedziałek – ŁUKASZ SZYDLIK;

KLASY IV

 1. 1. KOŁO SPORTOWE Wtorek, piątekANETA WÓJCIK;
 2. KOŁO MUZYCZNE Środa, piątekJÓZEF MONIUK;
 3. KOŁO PLASTYCZNE Wtorek – LIDIA ORŁOWSKA;
 4. KOŁO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Środa ANNA LEPIONKA;

 KLASY V – VIII

 1. Koło multimedialne AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA I TWÓRCZA” ŚrodaKATARZYNA PAWŁOWSKA;
 2. Koło polonistyczne „ TWÓRCZE ODKRYWANIE ŚWIATA” DLA KL. 8b, 8cPoniedziałek, piątekKATARZYNA PAWŁOWSKA;
 3. 3. KOŁO SPORTOWE – Czwartek ANETA WÓJCIK;
 4. KOŁO MUZYCZNE PoniedziałekJÓZEF MONIUK;

Szczegółowe informację na temat godzin oraz programu zajęć u nauczycieli prowadzących.

*Harmonogram zajęć edukacyjnych jest dokumentem podlegającym modyfikacji zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci oraz potrzebami szkoły