RZECZNIK PRAW UCZNIA

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły.

W wyniku wyborów przeprowadzonych w klasach V – VIII Rzecznikiem Praw Ucznia w SP 103 w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 został pan ARTUR LAUTERBACH.