RZECZNIK PRAW UCZNIA

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły.

Rzecznikami praw ucznia w roku szkolnym 2017/2018 zostali:

P. Judyta  Rudnicka – dla klas IV – VII

P. Jakub Sekuła   – dla klas gimnazjalnych